sarah jost

works

about/cv

text

 

contact

 

 

   
from an arboreal point of view 2018 from an arboreal point of view  
oändliga försök (loftsrydding) 2017 endless trials (loftsrydding)
du kan inte se skogen 2016 you can´t see the forest
avlägsnandet (loftsrydding) 2016 the removal (loftsrydding)
måste jag tala med er om träd för att få er att lyssna 2016 do I have to talk to you about trees to make you listen
grå 2015 grey
kapitel 4. (loftsrydding) 2015 chapter 4. (loftsrydding)
utkast 1-5. (bergen-melbu) 2015 draft 1-5. (bergen-melbu)  
skogsmannens bibliotek 2014 the Forest man´s library  
hemsökelse 2013-2014 hemsökelse  
utan titel (work in progress) 2012 untitled (work in progress)  
väggar omkring ett stycke luft (loftsrydding) 2012 walls around a piece of air (loftsrydding)  
palimpsest (de syv hengte) 2011 palimpsest (the seven hanged)  
loftsrydding 2011 loftsrydding  
lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat 2011 listen to the whispering of the spruce on which roots your nest is built  
silence violence 2010 silence violence  
du går in i Lokalen 2008-2010 you walk in to the Building  
hennes skygge 2008 her shadow  
tiden förstör allt-tiden läker alla sår 2008 time destroys everything-time heals all wounds  
den med rosorna 2007-2008 the one with the roses  
on waiting 2007 on waiting  
arkeolog 2006-2007 archaeologist  
vardagsmagien och porslinsaskarna 2006 everyday magic and the porcelain boxes  
   
   
   
copyright 2018 sarah jost